Włoskie znaki

Da Parracomumangi.

Tutaj możesz ściągać klawiaturę dla Windowsa aby pisać włoskie znaki, a w tym samym czasie mieć polskie znaki bez instalowania żadnego dodatkowego programu; jest mało inwazyjna i nie wymaga zmiany sposobu pisania polskiego.

Indice

Polska czy włoska klawiatura?

Jeżeli a chcesz pisać i po polsku i po włosku (i po angielsku) musisz wybrać klawiaturę, którą pasuje do twojego komputera/laptopa. Jeżeli twój komputer ma polską klawiaturę (albo amerykańską), to politaeo.zip jest to, co potrzebujesz. Jak działa: polskie znaki można zapisać jak zwykle, a aby zapisać włoskie samogłoski z akcentem wystarczy naciskać akcent (`) przed samogłoska: piszemy "`e" aby zapisać "è". Ta klawiatura zawiera dodatkowo język Esperanto. Więcej szczegółów tutaj.

Twój komputer ma włoską klawiaturę, oto itapl102.zip. Włoskie samogłoski z akcentem można zapisać jak zwykle we włoskich komputerach; a polskie znaki, jak w polskich komputerach (AltGr+c = ć).

Jak dodać klawiaturę

Ryc. 1) Pierwszy krok po pobraniu pliku politaeo.zip to wyodrębnianie
Ryc. 2) Jak znaleźć ustawienie klawiatury Windowsa
Ryc. 3) Jak wybierać nową klawiaturę i ustawić domyślną klawiaturę

Wystarczy kilka kroków. Procedura działa na każdym Windowsie (XP, 7, 8, 10...) ale obrazki pokazują jak wygląda na Windows 7:

 1. ściągnąć politaeo.zip albo itapl102.zip
 2. wyodrębnić (ryc. 1: lewy przycisk myszki, "wyodrębnij wszystkie")
 3. na wyodrębnianym folderze, szukać i uruchamiać setup.exe (OK... OK...), restartować komputer
 4. nowa klawiatura powinna być blisko klawiatury polskiej albo włoskiej w pasku językach, z nazwą Polish (programmers) - Custom albo Italian (Custom) (zależy, czy instalowano politaeo.zip albo itapl102.zip). Pokazano też jak znaleźć w Panelu Sterowania (ryc. 2 i 3).
 5. można ją ustawić jako domyślna - polecam (ryc. 3).


Klawiatura politaeo.zip

Szczegółów o tej klawiaturze.

Polskie znaki: nic nowego

Jak zwykle przez AltGr (po prawej stronie klawisza spacji). Możesz używać normalnie tę klawiaturę i nawet nie zauważyć, że to nie jest zwykła polska klawiatura.

Małe litery:

 • AltGr+a → ą
 • AltGr+c → ć
 • AltGr+e → ę
 • AltGr+l → ł
 • AltGr+o → ó
 • AltGr+s → ś
 • AltGr+z → ż
 • AltGr+x → ź

Duże litery:

 • AltGr+A → Ą
 • AltGr+C → Ć
 • AltGr+E → Ę
 • AltGr+L → Ł
 • AltGr+O → Ó
 • AltGr+S → Ś
 • AltGr+Z → Ż
 • AltGr+X → Ź

Włoskie znaki (akcent)

Aby pisać włoskie znaki z accento wystarczy naciskać ` (znajduje się blisko ESC, obok "1"). Wtedy komputer będzie czekać na następną literkę. Jeżeli to będzie samogłoska, to ona dostaje akcent.

Małe litery:

 • `a → à
 • `e → è
 • `i → ì
 • `o → ò
 • `u → ù

Duże litery:

 • `A → À
 • `E → È
 • `I → Ì
 • `O → Ò
 • `U → Ù

Accento acuto

Rzadziej używano, praktycznie tylko kiedy słowo kończy się przez -ché (perché, poiché, affinché, nonché).

Mechanizm jest ten sam, ale zamiast akcent ` naciskamy tyldę ~ (Shift + `). Działa tylko na "e" i "o".

Małe litery:

 • ~e → é
 • ~o → ó

Duże litery:

 • ~E → É
 • ~O → Ó

Uwaga: nie używamy "ó". Teoretyczne przez ó/ò można rozróżniać kilka słów, n.p. bótte (beczka) od bòtte (uderzenia). Ale w praktyce to znajdziemy tylko w słownikach, a włosi piszą po prostu "botte" (akcent jest wymagany tylko na końcu słowa, a kontekst wystarczy aby rozumieć, czy wino jest w beczce, czy w uderzeniu). Ale literka jest, to masochyści mogą się bawić :).

Jak pisać tyldę i akcent

Aby pisać znak: ` (sam akcent) trzeba:

 • naciskać klawisz ` dwa razy, albo
 • naciskać klawisz ` raz i potem naciskać spację

i akcent się pojawi. Podobno aby pisać tyldę.

Fajne dodatki

Rzadko używane na komputerze (bo ich nie ma w klawiaturze), ale wg. mnie bardzo eleganckie, oto włoskie cudzysłów:

 • `, → «
 • `. → »

Strzałki (!!):

 • `< → ↓
 • `> → ↑


 • ~> → →
 • ~< → ←


Esperanto

Tę klawiaturę tworzyłem dla mnie, ona zawiera też inny "polski" język (z Białegostoku), to jest Esperanto. Jeżeli nie potrzebujesz, to po prostu ignoruj tego. Tak czy inaczej.


Małe litery:

 • `c → ĉ
 • `g → ĝ
 • `h → ĥ
 • `j → ĵ
 • `s → ŝ

Duże litery:

 • `C → Ĉ
 • `G → Ĝ
 • `H → Ĥ
 • `J → Ĵ
 • `S → Ŝ

Jak naciskamy "u" po tyldzie to mamy ŭ:

 • ~u → ŭ
 • ~U → Ŭ

Dzięki tej klawiaturze mogę pisać aż po 5 językach (włoski, polski, angielski, esperanto, i mój dialekt). Nie źle ;)

Przepraszam za błędy i czekam na poprawki :)